Metody Terapii Kręgosłupa  

.

    Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu leczenia kręgosłupa, dlatego pracujemy uznanymi i skutecznymi metodami terapeutycznymi.
      Gwarantują one precyzję w określeniu przyczyn powstania dolegliwości oraz zapewniają bezpieczne i skuteczne leczenie kręgosłupa. Każdy ruch i jego skutki są ściśle przewidziane przed zabiegiem, co daje nam pewność jakości i rzetelności wykonywanych zabiegów.                                                                                                          


- Metoda Ackermanna

    Szwedzka metoda leczenia manualnego kręgosłupa, która koncentruje się na przywróceniu prawidłowego ułożenia narządu ruchu. Podstawą jest prawidłowe ułożenie miednicy od której zależy funkcjonalność całego kręgosłupa. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu przyczyny schorzenia, dlatego przywrócony funkcjonalnie jest tylko i wyłącznie ten segment, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta.                          

czytaj więcej....


- FOI Osteopatia Funkcjonalna i Integracja

    Osteopatia funkcjonalna i integracja jest niezależną holistyczną koncepcją terapii, która zakłada, że na problemy powstałe w narządach ruchu ciało ludzkie zawsze reaguje jako całość. Dlatego celem trwałego usunięcia problemu w obwodzie konieczna jest najpierw optymalizacja statyki i funkcji kręgosłupa. Metoda gwarantuję bardzo dużą precyzję diagnostyczą kręgosłupa.   

czytaj więcej...


- Metoda PNF

    Terapię PNF oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. Metodę cechuje duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań. 

czytaj więcej...


- Kinesiology Taping

    Polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony Kinesiotape jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym środkiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Może pełnić funkcję przypominającą (czyli utrzymanie prawidłowej postawy), normalizować napięcie mięśniowe i powięziowe, pełnić funkcję korygującą w sytuacji występowania nierównowagi mięśniowej. Metoda ma bardzo duże uznanie w medycynie sportowej. 

czytaj więcej...


- Metoda Dorna and Braussa 

    Wszelkie dolegliwości związane z bólami kręgosłupa oraz stawów obwodowych spowodowane są zaburzeniami statyczno- dynamicznymi układu kostnego i mięśniowo-więzadłowego. Metoda charakteryzuje się specyfcznymi technikami teraputycznymi, która polega na mobilizacji segmentów  z wykorzystaniem ruchu czynnego pacjenta.

czytaj więcej...


-Dry Needling

     Zabieg ten ma na celu neutralizowanie nadmiernej aktywności punktów spustowych (znajdujących się w więzadłach, mięśniach, torebkach stawowych). Działając na zasadzie łuku odruchowego wywołuje lokalny szok tkankowy zmuszając zmienioną chorobowo tkankę do autoregeneracji. Terapeuta z wielką precyzją (czasem, co do milimetra) dokonuje delikatne wkłucia drażniąc struktury odpowiedzialne za proces chorobowy. 

czytaj więcej...